Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště – II. etapa – objekt občerstvení