sidlo firmy

STAVYMA spol. s r.o.

Stavební společnost Stavyma je zavedený a spolehlivý dodavatel staveb ve Zlínském kraji. Od zahájení činnosti v roce 1990 společnost dokončila již desítky projektů pro soukromý a veřejný sektor. Společnost má bohaté zkušenosti s realizací rezidenčních, kancelářských, průmyslových a inženýrských staveb.

Hodnoty společnosti
Hodnoty společnosti

Základními hodnotami společnosti jsou kvalita odvedené práce, dodržování termínů a spokojenost klienta. Samozřejmostí je zavedení a respektování norem kvality, bezpečnosti práce a také udržitelného přístupu k ochraně životního prostředí.

Tým zkušených pracovníků
Tým zkušených pracovníků

Stavyma disponuje velmi zkušeným technickým týmem vč. vedoucích projektů s autorizací a dlouhodobou praxí. Díky vlastním pracovním silám v profesích zedník, tesař, obkladač, elektrikář, instalatér, malíř, natěrač a zámečník je zajištěna koordinace mezi profesemi, dodržování termínů a zejména kvalita prací. Společnost také disponuje vlastní mechanizací, což pomáhá flexibilitě a časové úspoře při provádění prací.

Ocenění a vyznamenání
Ocenění a vyznamenání

Společnost Stavyma byla již několikrát oceněna za kvalitně postavený projekt a to ziskem nezávislého ohodnocení odborné poroty – Stavba roku. Toto prestižní ocenění stavba roku se již společnosti podařilo získat několikrát.

Certifikáty

Naše společnost je držitelem následujících certifikátů
ISO 9001
ISO 9001:2016

Systém managementu kvality pro provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb

ISO 14001
ISO 14001:2016

Systém environmentálního managementu pro provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb

ISO 45001
ISO 45001:2018

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb

Oceněné stavby

napajedla
Bytový dům Napajedla
otrokovice
Bytový dům Otrokovice
administrativni-budova-stavyma-spol-sro
Rekonstrukce administrativní budovy Stavyma spol s.r.o.
louky
Rodinné domy - Zlín louky
01_titulní
Rozšíření areálu JVS
01_titulní
Bytový dům Paseky

Kariéra

Volné pracovní pozice:

Zedník, Tesař, Elektrikář, Instalatér TZB

Náš úspěch vytvářejí především naši zaměstnanci. Při výběru zaměstnanců klademe důraz nejen na dosažené vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti, ale i na osobnostní rysy, hodnoty, loajalitu a schopnost týmové spolupráce.

Zájemcům nabízíme zajímavou a perspektivní práci v dynamickém a profesionálním prostředí stabilní stavební společnosti a zároveň možnost osobního i profesního rozvoje včetně vysokého stupně seberealizace.

Proč se přidat k nám?

 • Zázemí prosperující a stabilní stavební společnosti
 • Spolupráce na zajímavých projektech
 • Velká možnost seberealizace a osobního rozvoje
 • Podpora rozvoje nových nápadů, přístupů a inovací
 • Motivující systém finančního ohodnocení, individuální přístup dle dosažených výsledků
 • Zajímavé zaměstnanecké benefity

Chcete u nás pracovat?

  Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku.
  Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů


  Integrovaný systém řízení

  Vedení společnosti stanovuje tuto politiku ISŘ:
  Aktuální politika ISŘ zavedena dne 13.1.2020

  Kvalita služeb

  Budeme nabízet jen takové služby a výrobky, které svými užitnými hodnotami maximálně uspokojí požadavky zákazníků a svými vlastnostmi budou plně respektovat všechny legislativní požadavky na ochranu životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

  Angažovanost zaměstnanců

  Zajistíme angažovanost všech zaměstnanců společnosti v realizaci cílů Integrovaného systému řízení jak podporou osobní iniciativy, tak i jasným stanovením povinností a odpovědností.

  Cíle společnosti

  Cílem naší společnosti je vysoká kvalita prací, profesionální přístup k zákazníkovi a v záverečné fázi spokojený zákazník.

  Trvalé zlepšování procesů

  Trvalé zlepšování procesů zajistíme dále:

  • Zlepšováním výrobního procesu pokrokovými technologiemi.
  • Nákupem kvalitního výrobního zařízení, kontrolních a zkušebních přístrojů.

  Environmentální informovanost

  Jasným, podrobným a srozumitelným způsobem budeme zainteresované strany informovat o environmentálních aspektech všech činností prováděných společností.

  Otevřená komunikace

  Komunikujeme o politice integrovaného systému řízení, environmentálních aspektech a problematice BOZP a PO se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.

  Eliminace rizik BOZP

  Systematicky budeme eliminovat působení neodstranitelných rizik tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Zaměstnancům poskytneme vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

  Termín zavedení politiky IŠŘ

  Politika integrovaného systému řízení byla projednána a schválena poradou vedení dne 22.1.2011.

  Analýza neshod

  Prostřednictvím důsledné analýzy neshod (nedostatků) a přijímání nápravných opatření budeme trvale dosahovat zlepšování ve všech hodnocených oblastech.

  Zapojení zaměstnanců společnosti

  Od všech zaměstnanců společnosti vedení společnosti očekává:

  • Důsledné dodržování veškeré platné dokumentace tak, aby svoji činnost prováděli správně.
  • Aktivní účast jak na řešení vzniklých nedostatků, tak předávání námětů na zlepšení či zdokonalení všech procesů.

  Závazek k dosažení cílů ISŘ

  Na podporu kroků k dosažení všech cílů ISŘ se vedení společnosti zavazuje:

  • Poskytovat optimální finanční i personální zdroje na prevenci, sledování procesů a odstraňování neshod.
  • Vytvořit podmínky pro aktivní účast na programu zlepšování procesů.
  • Pečovat o vlastní zaměstnance a jejich odborný růst.

  Obchodní informovanost

  Prostřednictvím obchodního úseku budeme poskytovat svým zákazníkům kvalitní informační servis.

  Environmentální management

  Zařadíme systém environmentálního managementu (EMS) mezi nejvyšší priority společnosti a na první místo EMS postavíme prevenci znečišťování životního prostředí výrobní činností (službami) naší společnosti.

  Bezpečnost a ochrana zdraví

  Do svých podnikatelských aktivit zahrneme hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) všech zaměstnanců společnosti a uživatelů našich výrobků a služeb. V rámci pravidelně vyhlašovaných cílů snížíme rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců společnosti a dalších zainteresovaných stran.

  Postoj společnosti k ISŘ

  Vedení firmy ujišťuje všechny zaměstnance, že bude všestranně podporovat pochopení, uplatňování a udržování politiky integrovaného systému řízení.